Mgr. Markéta Pánková


Advokátní kancelář
 • V roce 1996 ukončila maturitní zkouškou Klvaňovo gymnázium Kyjov.
 • Absolvovala Vyšší odbornou školu ekonomickou ve Zlíně v oboru Účetnictví a finanční řízení v roce 2000. Tím získala ekonomické vzdělání, včetně půlročního absolvování praxe ve společnosti Vetropack Moravia Glass, a. s. v Kyjově v ekonomickém úseku.
 • Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Právo a právní věda v roce 2005. Tím získala komplexní právní vzdělání, které otevírá cestu k výkonu libovolné právní profese.
 • Od ledna 2006 působila jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Josefa Šlampy v Kyjově.
 • Od listopadu 2008 do října 2009 na mateřské dovolené.
 • Od listopadu 2009 nastoupila do advokátní kanceláře Mgr. Dariny Šlampové jako advokátní koncipientka. V lednu 2014 složila advokátní zkoušku.
 • Od 1. 4. 2014 vykonává advokátní praxi jako samostatná advokátka na území České republiky.
 • V roce 2011 ukončila maturitní zkouškou Gymnázium Zábřeh - obor všeobecné osmileté studium.
 • V roce 2017 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého, obor Právo a právní věda.
 • Od 1. 9. 2016 působila v naší kanceláři na pozici stážistka.
 • Od 1. 9. 2017 nastoupila v naší kanceláři na pozici advokátní koncipientky.
 • V roce 2011 ukončila maturitní zkouškou Gymnázium Zábřeh - obor všeobecné osmileté studium.
 • Od 1. 10. 2014 působila v naší kanceláři na pozici stážistka.
 • V roce 2016 absolvovala 3 měsíční stáž v advokátní kanceláři Dennis Bessey Attorney v USA.
 • V roce 2018 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Právo a právní věda.
 • Od 1. 12. 2018 nastoupila v naší kanceláři na pozici advokátní koncipientky.